Co se u nás za poslední měsíce událo nového?

25. ledna 2018 I v tomto roce se náš kolektiv rozrůstá o novou pracovní sílu. Hledáme posilu pro náš tým. I když je situace na trhu práce velmi složitá a nezaměstnanost je na minimální úrovni, tak věříme, že najdeme odpovídajícího nového člena našeho kolektivu. 

10. ledna 2018 Nový rok začal nápadem nových případů od klientů, kteří nechtěli své problémy řešit před Vánocemi. Svým dluhům ale neutekli a začali je již rešit. 

4. prosince 2017 Před koncem roku 2017 finišujeme další 3 případy a uzavřeme tak tento rok s minimem nevyřešených klientů, které bychom přenášeli do nového roku.  

7. listopad 2017 Naše společnost se stala podílníkem v novém projektu SEZNAM DLUHŮ. Každý občan si může zažádat o seznam všech svých pohledávek a závazků.     

31. října 2017 Ochrana osobních údajů dostává nové jméno GDPR. Jedná se o směrnici EU, která bude určovat nová pravidla pro nakláídání s osobními údaji. Školení České asociace věřitelů nám poradilo, jak s daty nakládat.

12. října 2017 Změna nastavení legislativy v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů sice pro nové uzavírané úvěry přinesla větší ochranu spotřebitele, bohužel ale zůstávají tisíce smluv, na které se vztahuje stará zákonná úprava. ty ještě mnoho let budou pro dlužníky často noční můrou. 

22. září 2017 Další nové dávky legislativy a změn zákonů, které naše služby klientům prinášejí, byly předmětem skolení u nasí spolupracující advokátní kanceláře. 

5. září 2017 Problémy s vyřízením insolvence po červencové novele má i několik našich klientů. Nedaří se jim najít advokáta, který by jim pomohl a neziskové organizace mají dlouhé čekací lhůty a nemohou za klienty vyřešit všechny jejch problémy, které s insovlcení mohou být spojené.  

23. srpna 2017 U našich klientů jsme objevili "trend", který přinesla novela spotřebitelského zákona z prosince roku 2016. Začínají se objevovat bezúročné půjčky obsahující vysoké smluvní pokuty a půjčky na živnostenské listy. Oba tyto produkty totiž nespadají pod novelizovaný spotřebitelský zákon a nejsou tedy jakkoliv regulovány. Pro kleinty znamejí obroský problém.  

6. srpna 2017 Sám tvůrce novely insolvenčního zákona ministr Pelikán v rozhovoru pro seznam.cz přiznal, že novela insolvenšního zákona podcenila schopnost zákonem "vyvolených" subjektů obsáhnout podávání osobních bankrotů. Notáři, exekutoři a insolvenční správci zatím zájem nemají a advokátům se za 4.000 Kč také nechce moc dělat složitá práce s tím související.   

24. července 2017 Dluhy nemají prázdniny. O tom bezesporu svědčí zájem o naše služby, který neklesá ani v dobách dovolených a prázdnin.  

10. července 2017 Od 1. července platí novela insolvenčního zákona. I když jejím hlavním důvodem byl boj s podvodnými oddlužovacími agenturami, jak tvrdili její strůjci, tak první dny ukázaly, že problém přinese těm dlužníkům, kteří nemají potřebné doklady, protože je drtivá většina právníků odmítá a návrh za ně nepodá z důvodu finančního limitu daného novelou ve výši 4.000 Kč.

29. června 2017 První polovinu roku 2017 jsme ukončili dořešením případu oddluženíklienta prodejem bytu na Praze 6. Byly uhrazeny veškeré jeho dluhy a zůstala mu částka více než 1.000.000 Kč, která mu umožní začít nový život. 

14. června 2017 Častým důvodem vzniku dluhů je přijetí dědictví. Stekáváme se čím dál více s případy, kdy dlužník spadne do dluhů přijetím dědictví, které je předlužené a on o tom nevěděl. Doporučujeme tedy jakékoliv dědictví velice dobře zvážit.

7. června 2017 Někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů již našli "díru" v zákonně a aby se vyhnuli daným omezením, které chrání spotřebitele, půjčují na živnostenský list nebo bezúročně, avšak s vysokými pokutami. Doporučujeme takové nabídky řádně prozkoumat.  

25. května 2017 Abychom mohli našim klientům poskytovat správné informace, musíme se pravidelně školit a vzdělávat. Tentokrát jsme na celodenním školení spojeném s workshopem získávali nové informace ohledně insolvenčního řízení, které prezentovali na školení spolupořádané Českou asociací věřitelů kapacity z dané oblasti, např. JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu, JUDr. Libor Vávra, předseda MS v Praze, Mgr. Luboš Dörfl, předseda KS v Ústí nad Labem, JUDr. Zdeněk Krčmář, soudce Nejvyššího soudu nebo známý insolvenční správce JUDr. Michal Žižlavský.  Odpolední workshop pak vyplnili např. JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D., místopředseda KS v Č. Budějovicích nebo soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha.

15. května 2017 V měsíci březnu jsme vyřešili další 3 případy, dva refinancováním starých dluhů a jeden prodejem nemovotosti a nalezením odpovídajícho nového bydlení. Je vidět, že kdyžs e dluhy řeší, dá se vždy nalézt nějaké východisko. 

2. května 2017 Velká část dlužníků má dluh za služby spojené s vlastnictvím a užíváním bytu a společných prostor. Našimi častými klienty jsou také společenství vlastníků jednotek. Novniky jsme diskutovali na školení pořádaném Ústavem práva a právní vědy v Praze. 

12. dubna 2017 První 3 měsíce tohoto roku přinesly kromě dalšího nárůstu počtu případů také změnu skladby našich klientů. Nově se objevuje skupina dlužníků omezená novým spotřebitelským zákonem, který značně změnil kritéria pro poskytování půjček osobám s dluhy nebo exekucemi. 

4. dubna 2017 Další z řady školení tentokrát na oblast aplikace nového spotřebitelského zákona proběhlo pro naše zaměstnance na Vysoké škole CEVRO.  

9. - 10. března 2017 Dvoudenní školení na téma novinek v oblasti exekuce absolvovali naši zaměstnanci u Exekutorského úřadu JUDr. Lukáše Jíchy.  

6. března 2017 Mnoholetá spolupráce na těch nejsložitějších případech se společnowtí Eurohypotéka nám pomáhá nalézt ten nejlepší produkt i v případech, kdy většina konkurence poradit nemumí.

21. února 2017 Změny ve spotřebitelském zákoně, který ještě není zdaleka zavedený, k nám přinesly novou skupinu klinetů, kteří dříve dosáhli na refinancování, ale podle nových měřítek je pro ně nyní nedostupné.

3. února 2017 Již na počátku února jsme pomohli našemu prvnímu klientovi, který nás v roce 2017 oslovil. Klient, který měl zájem se zbavit svých dluhů navázaných na své nemovitosti, velice dobře spolupracoval a umožnil tak rychlé vyřešení svých problémů. 

23. ledna 2017 Školení o novinkách, které přinesl do zákonů, které používáme při naší práci rok 2017, absolvovali u spolupracující advokátní společnosti AK Vavroch a partneři všichni zaměstnaci naší společnosti.  

10. ledna 2017 Začátek roku 2017 přinesl intenzivní zájmem o naše služby v oblasti dluhového poradenství. Začali se na nás obracet klienti, kteří neuspěli díky novým podmínkám spotřebitelského zákona u poskytovatelů s žádostí o půjčku na úhradu dluhů a exekucí. Pro tyto klienty se velice zúžil rozsah možností na řešení jejich problémů.  

21. prosince 2016 Na konci roku nás oslovili tři noví klienti, kteří řešili svoji dluhovou problematiku a nabídky realitních kanceláří na odkup jejich zadlužených nemovitostí byly velice nevýhodné. Kromě nízké ceny nevyřešily ani jejich celkovou zadluženost a prodej nemovitosti by nepokryl všechny jejich dluhy, závazky a exekuce. Jsme rádi, že jsme našli řešení a mohli pomoci

1. prosince 2016 Dnešního dne začala platit novela zákona o spotřebitelských půjčkách. Přinesla mnoho změna a jistě i mnoho politických bodů a hlasů. Pozitivní změny se týkají především limitů na smluvní pokuty a zlepšení možnosti dřívejšího splacení hypoték. Negativní změny přinesou zdražení úvěrů a vytvoří novou skupinu zadlužených osob, které nebudou moci prodat svůj majetek. Zákon totiž myslí pouze na nové úvěry a zapomněl na ty, kteří potřebují vyřešit své současné dluhy.  

10. listopadu 2016 Novela insolvenčního zákona, která přinese spoustu změn a je u konce schvalovacího řízení, byla předmětem školení České asociace věřitelů. Přednášející JUDr. Michal Žižlavský a JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D., místopředseda KS v ČB, seznámili účastníky s hlavními změnami této novely.   

25. října 2016 Novela zákona o spotřebitelských úvěrech přinese do oblasti poskytování úvěrů a půjček velké změny, které postihnou mnoho zadlužených osob, kterým se velice sníží možnosti získání úvěrů potřebných k prodeji nemovitosti. Díky tomu se mnoho zadlužených snaží ještě na konci roku vyřešit svůj problém.  

12. října 2016 Naši zaměstnanci se účastnili školení, jehož obsahem byly novinky v oblasti vedení exekčních řízení a spotřebiteslkého zákona platného od 1. prosince 2016.

27. září 2016 Ministerstvo spravedlnosti vymýšlí pořád nové a nové způsoby, jak snížit zadluženost obyvatelstva. Obáváme se ale, že směrem, který se snaží realizovat nyní, to nepůjde. Zadluženost se nesníží tím, že se dluhy odpustí. Tím jen vzniknou nové. 

16. září 2016 Mnoho klientů, kteří nás osloví se žádostí o pomoc, má jeden společný faktor, který je přivedl do finančních problémů. Je jím alkohol a závislost na něm. 

4. září 2016 Příprava na nový spotřebitelský zákon, který se dotkne také naší společnosti, s sebou přináší mnoho otázek, na které zákon a bohužel ani Česká národní banka nedovedou ještě odpovědět. 

23. srpna 2016 I když letní měsíce bývají i v našem oboru "okurkovou sezónou", tak letošní červenec a srpen přinesly stejně velký zájem o naše služby, jako jiné sliné měsíce roku.   

14. srpna 2016 Velké změny čeká ještě tento rok bankovní sektor. Jednak se z obav z hypotéční bubliny budou upravovat na popud ČNB podmínky jejich poskytování a také přijde od 1. prosince 2016 nový spotřebitelský zákon.  

26. července 2016 Druhá polovina roku 2016 začala třemi novými případy, ve kterých se řeší např. také vyplacvení a spojení spoluvlastnických podílů na nemovitosti rodiny, jejíž člen se dostal do značných finančních problémů a postihlo ho více něž 10 exekucí. 

7. července 2016 První pololetí roku 2016 přineslo celkový nárůst případů o 25 %. Bohužel o více než 40 % se zvýšil počet klientů, kterým již nemůžeme pomoci, protože svoji zadluženost začali řešit příliš pozdě. 

24. června 2016 Již na začátku června jsme naplnili naše současné kapacity v počtu případů, které jsme schopni realizovat a nesnížit přitom vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb, což by mohlo ohrozit úspěšnou realizaci případů. 

16. června 2016 Členská schůze České asociace věřitelů, jejímiž členy jsme již druhým rokem, stanovila nové strategické cíle ve své činnosti zabývající se právy a povinnostmi věřitelů a dlužníků.  

3. června 2016 Očekávané změny v nastavení spotřebitelských úvěrů přináší novela zákona, která zasáhne tuto oblast dalšími úpravami a omezeními, která spotřebitelům zajistí nové výhody. Je však otázkou, jak tyto čistě politické změny budou fungovat ve skutečnosti.

17. května 2016 Stále více klientů, kterým díky jejich obrovské předluženosti nedokážeme pomoci, nás kontaktuje z oblastí, kde je obecně vysoká zadluženost, vyšší míra nezaměstnanosti a na to navazujících životních podmínek. 

2. května 2016 Neustále rozšiřujeme naše aktivity do dalších částí Čech. Kromě Moravskoslezského a Olomouckého kraje jsme realizovali v tomto roce několik případů také v jižních a západních Čechách. 

25. dubna 2016 Stále více SVJ přichází na to, že neřešené dluhy jejich členů se s postupem dluhu hůře vymáhají. Ve chvíli, kdy začnou hledat pomoc např. u nás, je dluh již tak vysoký a zadluženost jejich člena taková, že jediným řešením je prodej bytu. Tento způsob je však na realizaci mnohem složitější.

7. dubna 2016 Sympozium Regulace spotřebiteslkých úvěrů, kterého jsme se účastnili v rámci Pražského právního podzimu jako členové České asociace věřitelů, přineslo náhled na řešení otázek změn a regulace v této oblasti za účasti zástupců justice, ČNB, profesních asociací, právníků, úřadu ombudsmana a dalších zainteresovaných subjektů. 

31. března 2016 Za první čtvrtletí tohoto roku se na nás obrátilo o 12 % více nových klientů. Stejně se ale zvýšil počet předlužených klientů, tedy těch, které již nelze realizovat. U společenství vlastníků jednotek jsme zaznamenali obrovský nárůst zájmů o naše služby. Obrátilo se na nás dalších 5 SVJ jen za měsíc březen.  

21. března 2016 Vyúčtování a řešení účetnictví přineslo opět několik dalších klientů z řad Společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Jsme rádi, že naše specializace na tyto služby přináší své ovoce a neustále se zvyšuje počet aktivních subjektů při řešení tohoto okruhu dluhů.

14. března 2016 Všichni naši zaměstnanci pravidelně absolvují školení a vzdělávací aktivity. Tím posledním bylo dvoudenní školení na téma exekucí a změn v legislativě, které probíhalo ve dnech 10. a 11. března 2016 v Olmouci v hotelu Flora.

26 . února 2016 Další případ klienta, který si způsobil mnohasettisícové dluhy neplacením jízdného a zdravotního pojištění, jsme vyřešili ve velmi krátké době 4 týdnů. Od prvního dne do uhrazení všech dluhů a ukončení veškerých řízení.

8. února 2016 Během ledna se na nás obrátilo dalších 5 společenství vlastníků jednotek, které si nevěděly rady se svými dlužníky. Jistě jim budeme schopni jako všem ostatním, kterým jsme v roce 2015 vymohli dluhy u více než 75 % jejich dlunžíků. 

25. ledna 2016 Nových exekucí bylo v roce 2015 sice méně, než v roce předešlém, ale zvětšuje se počet předlužených osob bez možnosti jakéhokoliv řešení. Zvláště před volbami se jistě stanou vdečným tématem politiků. Bohužel drtivá většina jejich slibů a provedených změn nepomůže těm nejpotřebnějším. Tedy zadluženým lidem. 

18. ledna 2016 V Možná předsevzetí do nového rioku bylo důvodem, proč se mnoho lidí a rodin rozhodlo vyřešit svoje dluhy. Jen v průběhu prvních 14 dnů se ozvalo dvakrát více žadatelů než obvykle. 

7. ledna 2016 V roce 2016 dochází k úpravě výše nezabavitelné částky u zaměstnaných osob v exekuci. Více na informací na stránkách mesec.cz.

23. prosince 2015 V roce 2015 jsme realizovali o 10 případů více, než jsme si pro tento rok stanovili. Stále větší poptávka bohužel vypovídá o tom, že počet zadlužených lidí neustále roste. Zvýšení nerealizovatelných případů o skoro 100 % pak ukazuje, že stále více zadlužených zače hledat řešení bohužel pozdě.  

9. prosince 2015 Exekutoři obecně nemají v Čechách dobré jméno. V mnoha případech bohužel musíme souhlasit. Na druhou stranu ale existují i takové úřady, se kterými je možné se domluvit a i povinný, tedy dlužník, může říct, že se k němu exekutor zachoval slušně a vstřícně. Za to jsme i my rádi. 

3. prosince 2015 V boji s neseriózními poskytovateli spotřebitelských půjček a za lepší podmínky těchto úvěrů pokračují naši zákonodárci a vláda novými podmínkami. Jaké změny se chystají se dozvíte zde

25. listopadu 2015 Návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána o nutných změnách při řešení předluženosti našich občanů vítáme a věříme, že brzo přejdou první změny z papíru do reálného života. 

9. listopadu 2015 Ze všech případů, které se nám dostaly na stůl v předešlých dvou měsícíh, jsme nakonec začali řešit 6 klientů. Díky pečlivému rozboru a dobrému ekonomickému nastavení se daří řešit i zdánlivě neřešitelné případy.  

2. listopad 2015 V přůběhu měsíců září a říjen jsme řešili skoro dvě desítky nových případů, ve kterých se projevuje současný "trend", kdy stále více klientů spadá do skupiny těch, kteří jsou značně předlužení a jejich problémy nevyřeší ani prodej veškerého majetku včetně nemovitostí.

19. října 2015 Nevěříme, že chystaná opatření povedou ke zlevnění nákladů na podání osobního bankrotu. Dojde pouze k přesunu poplatku z platby za podání návrhu na jinou služnu. A advokátní kanceláře nebudou za 5.000 Kč tuto službu provádět. 

8. října 2015 Za třetí čtvrtletí tohoto roku se zvýšila poptávka po našich službách v porovnání s předešlým rokem o dalších 11 %. Odpovídá to bohužel faktu, že se stále více Čechů propadá do dluhové pasti a není schopno řešit svůj narůstající počet exekucí

5. října 2015 S několika novými případy našich klientů jsme se museli obrátit na soud, aby určil, zda např. půjčka 730.000 Kč může být sesplatněna na více než 4.000.000 Kč. Věříme, že soudy podobným praktikám budou zabraňovat a stanoví takové úroky a smluvní pokuty, které budou oprávněné a především opodstaněně krýt rizika věřitelů. 

26. září 2015 S problematikou společností, které poskytují neodborné služby v rámci dluhového poradenství a řešení předluženosti se setkáváme bohužel i my. Obáváme se však, že jakákoliv regulace tento problém nevyřeší a pouze změní systém fungování těchto podvodných subjektů. 

17. září 2015 Jako člen České asociace věřitelů jsme se zůčastnili sympózia pořádaného v rámci Pražského právnického podzimu 2015, na kterém se řešily možné pohledy na zavedení exekutorské teritoriality. 

8. září 2015 Na českém trhu se objevila zpětná hypotéka. Produkt určený pro věkově starší majitele nemovitosti. Posuďte sami, zda je tento produkt zajímavý a zda byste chtěli za 1.200 Kč měsíčně "vyměnit" svůj dům nebo byt.

29. srpna 2015 S končícím létem očekáváme obvykle větší zájem  naše služby. Lidé se vrátí z dovlených a začně na ně dopadat realita jejich minulých špatných rozhodnutí. Proto jsme rozšířili náš tým o další pracovnici oddělení, které řeší exekuce a oddlužování, abychom pomohli dalším předluženým a zoufalým klientům.   

24. srpna 2015 Trendu zadlužování stále mladších lidí jsme si vědomi již dllouhou dobu. V porovnání s obdobím před rokem 2013, se v roce 2014 a 2015 na nás obrací stále mladší zadlužení klienti. U mladých rodin je hlavním důvodem špatné nastvení domácích financi

10. srpna 2015 Dluhy na poplatcích a zálohách na bytech se stávají čím dál větším problémem. O tom jistě svědčí nejen vzrůstající zájem médií, ale především zájem ze strany SVJ a BD o řešení těchto problémů. Naši pomoc vyhledává stále více jejich zástupců. 

30. července 2015 Letní měsíce jsou obdobím dovolených a každý jistě rád zapomene na srarosti. A tedy i na dluhy. Ty ale neodpočívají a naskakují každý den. Jsme rádi, že další dva klienti i tomto období našli cestu k nám. 

 15. července 2015 Naši zákonodárci opravdu nelení a jen v exekucích připravili toto léto dvě změny. Od 1. července změny dané zákonem č. 139/2015 Sb. a od 1. září 2015 úpravy, které řeší zákonem č. 164/2015 Sb. Na obě změny byli naši zaměstnanci proškoleni. 

8. července 2015 O správném směru naší nabídky a nastavení našich služeb svědčí palčivost problémů, které pomáháme našich klientům řešit. Dluhů SVJ za svými členy si všímá také tisk.    

1. července 2015 Za první polovinu roku 2015 navštívilo naše webové stránky 2.256 návštěvníků. V porovnání se stejným obdobím roku 2014 je to nárůst o skoro 300 %. Díky tomu jsme i překonali celkovou návštěvnost za rok 2014, která byla 1.500 návštěv.

29. června 2015 Součástí naší práce je také podávání insolvenčních návrhů za klienty, u kterých je možné použít oddlužení nebo prodej majetku v insolvenci jako způsob řešení. V měsící červnu byly takové případy dva. 

15. června 2015 S problémy s neplatícími majiteli bytů přichází stále více Společenství vlastníků jednotek. Připravili jsme pro ně speciální nabídku, jak jim pomoci.

2. června 2015 Na přelomu měsíců dubna a května došlo jako v předešlém roce k velkému nárůstu zájmu o naše služby. Začali jsme zperacovávat data více něž 15 nových klientů. V tuto chvíli jsou již tři případy v řešení.  

21. května 2015 Z důvodu ochranné známky brněnské společnosti došlo ke změně obchodního názvu naší společnsti na MAGNES GROUP a.s. 

14. května 2015 Co se změnilo v exekucích u manželů a jaké nové postupy a možnosti exekutor má řešilo kromě dalšího školení NOZ terorie vs. praxe

7. května 2015 Začala příprava na rozšíření portfolia služeb a aktivit naší společnosti.  

5. května 2015 Měsíc duben přinesl několik nových případů, z nichž dva skončili podáním insolvenčního návrhu a následným vyhlášením úpadku,  

21. dubna 2015 Název Co obnáší zaměstnávat dlužníka jistě dobře charakterizuje náplň školení, kterého se zúčastnil zástupce našeho ekonomického oddělení. 

15. dubna 2015 Podařilo se nám zvrátit dražbu majetku dalšího z našich klientů a dosáhnout prodeje nemovitosti a následného vyplacení všech věřitelů v plné výši. 

6. dubna 2015 Za 1. čtvrtletí roku 2015 jsme ukončili se 7 realizovanámi případy a 5, se kterými jdeme dál.

26. března 2015 V první části roku 2015 jsme bohužel nemohli pomoci několika klientům, jejichž předluženost dosáhovala 250 %. Opět se prokázalo, že čas jsou peníze. 

18. března 2015 Velký posun zaznamenal případ prodeje velkého komplexu nemovitostí v katastru Prahy - východ. Věříme v brzkou realizaci.

10. března 2015 S naší partnerskou realitní kanceláří BRAVIS REALITY z Brna pracujeme na případu prodeje nemovitosti klienta, který dosáhl vysokého stupně zadluženosti. 

27. února 2015 Měsíc únor jsme ukončili s dalšími dvěmi realizovanými případy. Jeden z klientů dosáhl na oddlužení, druhý zvolil prodej nemovitosti.

19. února 2015 Účastnili jsme se školení pořádané Českou asociací věřitelů na téma "Zkušenosti s NOZ a ZOK" pod vedením Mgr. Františka Korbela, spolutvůrce současného občanského zákoníku. Po skončení navazovalo setkání členů ČAV. 

17. února 2015 I v letošním roce jsme investovali do rekonstruce, přestavby a následného prodeje půdních prostor. O tento typ bydlení je neustáý a zvyšující se zájem.  

2. února 2015 Tým našich pracovníků posílila v rámci obchodního oddělení nová pracovnice vybraná ve výběrovém řízení na konci minulého roku. 

24. ledna 2015 Došlo k realiziaci prvních dvou letošních případů a dokončení případu z prosince roku 2014.

9. ledna 2015 Nový rok jsme začali hned třemi novými případy oddlužení nemovitosti a zastavení exekucí. V jednom případě se jednalo o již naplánovanou dražbu. 

5. ledna 2015 Za rok 2015 zaznamenaly naše webové stránky 1.850 návštěv od 1.241 nových návštěvníků. V tomto roce se pokusíme aktualizací a rozšířením stránek zvýšit návštěvnost alespoň o 50 %. 

31. prosince 2014 Přejeme všem obchodním klientům a partnerům úspěšné vykročení do roku 2015, mnoho zdraví a šťastnou ruku při rozhodování o všem, co nás v novém roce potká.

14. prosince 2014 Na sklonku letošního roku jsme realizovali poslední dva případy.Spolu s dokončením předchozích rozpracovaných případů jsme realizovali za rok 2014 celkem 32 případů a rok 2015 začínáme s dalšími 3 klienty. Dále došlo k navýšení kapacity nájemních nemovitostí o 30 %. Realitní divize zaznamenala nárůst o dalších 14 %

20. listopadu 2014 Realizací dalšího případu jsme dosáhli limitu stanoveného pro tento rok na jeho začátku. Jedná se o 28. případ a my věříme, že do konce roku se nám podaří dosáhnout na číslo 30. 

14. listopadu 2014 Probíhající výběrové řízení nepřineslo prozatím "vítěze", a tak budeme pokračovat v hledání vhodného spolupracovníka i nadále.   

5. listopadu 2014 Do druhého kola postoupilo v rámci výběrového řízení 10 uchazečů se zájmem o práci v naší společnosti. 

3. listopadu 2014 Oba případy započaté v měsíci říjnu byly vyřešeny jedním prodejem nemovitosti a jedním přefinancováním. Podařilo se nám do konečné fáze posunout i jeden z předešlým případů prodeje dvou zadlužených nemovitostí.

14. října 2014 V měsíci říjnu se začalo s realizací dalších případů, z nichž první je již vě fázi přípravy smluvní dokumentace.

10. října 2014 Z důvodu nutnosti rozšíření počtu našich pracovníků díky neustále narůstajícímu počtu případů jsme vyhlásili výběrové řízení na pozici pracovníka obchodního oddělení. Nověho spolupracovníka se budeme snažit vybrat do konce tohoto měsíce.

3. října 2014 Prodej dvou "zadlužených" nemovitostí v rámci jednoho případu je vždy velice komplikovaný, a to především z důvodu provázanosti původních zástav. Podařilo se nám realizovat další takový případ.

19. září 2014 Došlo k realizaci dalších dvou případů oddlužení našich klientů. První byl případ klientky z Prahy, která nezvládla rekonstrukci svého bytu. Druhým případem byla nemovitost v jižních Čechách, kde se do dluhů dostali postarší manželé. 

1. září 2014 Společnost RS Magnum a.s. změnila své sídlo. Od dnešního dne sídlíme na adrese Královická 2321/83 v Praze 10 Strašnicích.  

23. srpna 2014 Obchodní aktivity s Exekutorským úřadem Přerov pokračují a dále se rozvíjí o nové oblasti spolupráce v rámci exekucí a oddlužování klientů. V rámci utužování našich vztahů jsme se o víkendu účastnili sportovního víkendu a čestně hájili barvy naší společnosti. 

21. srpen 2014 Díky přímému prodeji nemovitosti jsme v rámci insolvenčního řízení "navýšili" našemu klientovi prodejní cenu jeho nemovitosti o více než 25 %.  

15. srpen 2014 Ve spolupráci se spolkem Lighthouse proběhly dne 14. srpna ve věznici ve Světlé nad Sázavou dvě přednášky na téma Finance a exekuce ve výkonu trestu. 

23. července 2014 Přelom měsíců července a srpna patřil dovoleným a potřebnému odpočinku našich zaměstnanců a spolupracovníků. 

8. července 2014 Novým manažerem společnosti pro oblast správy nemovitostí se stal pan Daniel Hýbl. Přejeme mu v jeno práci mnoho obchodních úspěchů a potřebného štěstí. 

17. června 2014 Insolvence je další z možných řešení finančních problémů. I v těchto případech dovedeme v rámci jednání s klientem a insolvenčním správcem řešit přímý prodej nemovitosti. Další úspěšně realizované případy v měsíci květnu a červnu jsou toho důkazem.

2. června 2014 Na základě strategie pro rok 2014 realizovala společnost výběrové řízení na obsazení dvou nových pracovních pozic. 

16. května 2014 Ve spolupráci s advokátní kanceláří AK Vavroch jsme absolvovali celodenní školení na téma novinek a změn v exekucích a dražbách, které vedl právník EÚ JUDr. Vrány z Přerova JUDr. Lukáš Jícha

30. dubna 2014 Ukončili jsme další dva případy oddlužení klienta zbavením exekucí a zahájili následný prodej již "čisté" nemovitosti. 

25. dubna 2014 Absolvovali jsme seminář Řešení nesplacených pohledávek v návaznosti na nový OZ pořádáný Centrem moderního vzdělávání.

23. dubna 2014 Začali jsme řešit případ klienta, který vlastní několik exekucemi postihnutých nemovitostí s navrženým řešením na jejich celkový prodej a následným obstaráním nového zázemí. 

4. dubna 2014 V měsící březnu se na nás obrátili dva klienti, kteří se dostali do finančních problémů ve chvíli, kdy využili služeb oddlužovací firmy a bohužel vybrali jednu z těch, které participují na tíživé situaci svých klientů. Věříme, že budeme moci pomoci a napravit tak jméno naší "branže". 

6. - 7. března 2014 Na osobní pozvání EÚ JUDr. Vrány v Přerově jsem se zúčastnili dvoudenního semináře, kde byly shrnuty a diskutovány nedávné změny o.s.ř. a ex.ř. V hotelu Flora v Olomouci jsme měli možnost se seznámit nejen s pracovníky úřadu, ale také s ostatními společnostmi, keré s tímto úřadem spolupracují.

28. února 2014 Navázali jsme spolupráci s realitní kanceláří Bravis reality s.r.o., která pro nás zajišťuje realitní služby v Brně a oblasti jižní Moravy. V současné době již s touto společností řešíme první případy. 

10. února 2014 První případ roku přišel hned v prvních lednových měsících. K dnešnímu dny jsme rozpracovali další 4 nové případy a současně dokončili refinancování dvou případů z konce roku 2013.

4. února 2014 Od začátku roku došlo nejen ke změně občanského zákoníku, ale také mnoha dalších právních předpisů. Katastrální úřady zaznamenali velkou změnu v evidenci a vedení svého rejstříku. Objevilo se mnoho komplikací a další bohužel ještě očekáváme.

6. ledna 2014 Společnost začala řešit a realizovat všechny případy v souladu s novým občanským zákoníkem.

20. prosince 2013 Představenstvo a dozorčí rada společnosti uzavřela rok 2013 jako velice úspěšný a stanovila pravidla rozvoje pro rok 2014. 

2. prosince 2013 V měsících říjnu a listopadu jsme pomohli oddlužit dalších 5 nemovitostí.

19. listopadu 2013 Pracovníci naší spolenčnosti absolvovali u partnerské AK Vavroch a partneři další z řady školení o změnách v rámci nového občanského zákoníku

25. října 2013 S realitní kanceláří SOUKUP & PATRNERS s.r.o. jsme založili společnost ex-consult s.r.o., která bude nabízet naše služby i v ostatních místech ČR. 

20. října 2013 Společnost vypsala nové výběrové řízení na referenta pracovníka obchodního oddělení.

1. října 2013 V měsíci září se podařilo uzavřít dva případy, jejichž řešení si vyžádalo delší dobu a jejich realizace probíhala déle než 4 měsíce.

19. září 2013 Proběhlo školení na téma zákona na ochranu osobních údajů pro naše nové esternáí spolupracovníky

3. září 2013 I přesto, že měsíc červenec a srpení patří celkově ke slabším měsícům v realitní oblasti, podařilo se nám realizovat dalších 5 případů oddlužení nemovitostí načich kleintů.

14. srpen 2013 Proběhlo první z řady školení zaměstnaců a spolupracovníků na téma nového občanského zákoníku, který bude platit od ledna roku 2014  

26. července 2013  Společnost RS Magnum a.s. úspěšně dokončila další kolo jednání s novým stragetickým partnerem pro oblast poskytování rychlých půjček.  

1. července 2013  V předchozím měsíci, tedy měsíci červnu, jsme řešili 5 případů exekucí na nemovitosti a oddlužení vlastníka. Dále jsme vyřešili několik případů poskytnutí hypoték a osobních půjček. 

27. června 2013  V sídle naší společnosti proběhlo školení nových externích spolupracovníků, kteří vyhledávají nové obchodní případy a při řešení případů pracují s klienty "v terénu".

25. června 2013 V měsící červnu jsme v rámci prohloubení spolupráce s realitní kanceláří SOUKUP & PARTNERS s.r.o. započali realizaci dvou případů řešení exekucí nemovitosti a celkového oddlužení jejich majitelů. V obou případech se jedná o případy, kdy vlastníci nemovitostí odkládali své problémy opravdu na poslední chvíli.

12. června 2013 Externisté a zaměstnanci společnosti RS Magnum a.s. se zúčastnili dalšího z řady školení na téma "Exekuce ve vztahu k osobním financím".