Zastavit exekuci

ŘEKNĚTE STOP EXEKUCI! ŘEKNĚTE STOP DRAŽBĚ!

Spojení zastavit exekuce zní pro každého dlužníka jistě jako zázrak. Aby se taková věc podařila, je potřeba výborná spolupráce s dlužníkem a jeho ochota svoje dluhy a závaky řešit. zastavením exekucí totiž není myšleno jejich zastavení a zbavení se povinnosti platit. Jde o možnost takového vyřešení splácení nebo zaplacení dlužníkových dluhů, že může dojít po domluvě všech stran k zastavení exekucí, protože dlužník je schopen a ochoten platit i bez nich. Nezapomínejme totiž na to, že exekuce je většinou zapříčiněna právě neochotou dlužníka své závazky splácet nebo se na jejich hrazení domluvt.

Naší specializací je zastavení exekucí a dražby ve spojení s návazným prodejem nemovitosti nebo možností jejího přefinacováním.

 • zjistíme veškeré dlulhy a jejich přesnou výši
 • ukončíme všechny exekuce a dražby
 • zajistíme výmaz všech exekučních a dražebních omezení z katastru nemovitostí
 • zvýšíme hodnotu nemovitosti o 20-40 %
 • zajistíme kupce
 • umožníme vyřešením dluhů a exekucí získání půjčky se zajištěním nemovitostí  

Příklad řešení č. 1: zjistíme výši dluhů → předložíme řešení → ukončíme exekuce a dražby → vyčistíme nemovitost → prodáme za cenu o 20-80 % vyšší

Příklad řešení č. 2: zjistíme výši dluhů → předložíme řešení → ukončíme exekuce a dražby → vyčistíme nemovitost → umožníme tím získání úvěru

Snažíme se vždy řešení přizpůsobit každému dlužníkovi tak, aby konečné dopady na jeho osobu a rodinu byly co nejmenší a nejméně bolestivé. Ať se jedná o zastavení exekucí a dražeb nebo čistě od oddlužení, vždy nabízíme to nejlepší řešení.

 • oddlužení - osobní bankrot
 • dohoda s věřiteli
 • mimosoudní vyrovnání
 • přehodnocení rozhodčích nálezů
 • prodej nemovitosti za ceny o 20-80 % vyšší než v dražbě
 • očištění nemovitosti od všech zápisů na listu vlastnictví
 • přepočet oprávněnosti nákladů exekutora